Bliv en skarp og sympatisk leder - find dit balancepunkt og lær at håndtere det!

Som leder er det nødvendigt at være skarp. Du skal være i stand til at tage beslutninger – skære fra og skære igennem – have overblik og en vis kontrol – fordi det er dig, der har hovedansvaret og de ledelsesmæssige kompetencer. 

Samtidigt er det vigtigt at kunne inddrage sine medarbejdere, give dem medindflydelse og at uddelegere uden at miste overblikket.  Den moderne leder skal helst være en god rollemodel selv, have menneskeligt overskud og være sympatisk.

Alle disse egenskaber stiller store menneskelige og faglige krav, som det til tider kan være svært at håndtere i praksis. 

Coach Vision hjælper dig med at opdage balancen i din unikke ledelsesstil, så du både kan være skarp og inddrage de bløde værdier i din daglige ledelse. Det handler om autencitet, integritet og indre storhed. Det handler om at kunne håndtere alle disse udfordringer - uden at brænde ud eller gå til i stress. 
 
Vi er alle vores egen leder og det er dit ansvar

Når du er kender din indre balance, hvor du hviler i dig selv, dine drømme, ambitioner og kerneværdier, har du stor indflydelse på dit eget liv og din indre lykke, og dermed skaber du selv din fremtid. Mennesket udvikler sig hele tiden og er således altid i proces. Nogle gange kan det dog være svært at finde overblikket i processen og selv finde ind til læring og indsigt, som kan bruges fremadrettet.

Coach Vision hjælper dig med at synliggøre din egen vej, så du finder det rette fokus og opnår de optimale mål for dig - for eksempel ved jobskifte, stress, skilsmisse, sygdom, iværksætteri og lignende store forandringer. 

Et velfungerende team

Forskellighed er en styrke, men er samtidigt også den største årsag til konflikter. Du vil opnå redskaber til konfliktløsninger samt redskaber til at opbygge et velfungerende team, hvor forskelligeheder spiller en vigtig faktor. Ved at bevidstgøre og synliggøre teamets kompetencer og præferencer, opnår teamet indsigt i, hvordan de bedst kan arbejde sammen.

Coach Vision hjælper med til at gøre grupper til teams. Forskelligheder inddrages konstruktivt, mål gøres synlige, forventninger afklares og der skabes fælles fodslaw.
 
Læs interview om, hvad teambuilding for ledere kan gøre for dig:
http://www.finduddannelse.dk/artikler/interviews/Teambuilding_for_ledere__d8694.html