Lederuddannelse på en ny måde - bliv endnu bedre til ledelse!

Coach Vison udbyder en anden form for lederuddannelser, idet der arbejdes procesorienteret.

Der tages afsæt i den personlige ledelsesstil ud fra en grundholdning om, at leadership eller lederskab komme indefra, og at leadership skal trænes.

Jo bedre, man som leder kan inspirere sine medarbejdere, jo mere motivation vil medarbejderen udvise.

Modeller og værktøjer, gruppe coaching/facilitering, personlig coaching, stragegiske værktøjer (SWOT, Business Model Generation, Blue Ocean m.fl.), gennemgang af vision, mission, målsætninger, værdier, implementering af virksomhedens værdisæt, forberedelse til kick off, egne ledelsesseminarer og meget andet: det afhænger af, hvor I er, og hvad I har brug for!

Det handler i høj grad om kommunikation: hvad vi siger, måden vi siger det på, at lytte og spørge, at afdække forventninger og at kunne stille krav på en tydelig måde, så alle trækker i samme retning.

Udfordringerne er mange, og hvem vil ikke også gerne være innovativ og have vækst? Men hvordan vi får det passet ind i dagligdagens store krav? Hvordan ændrer man mindset, og hvordan finder vi det nødvendige overskud frem?

Ring for et uforbindende afklarende møde, hvor lige netop din virksomheds behov er i centrum - så skræddersyr vi sammen det, der er mest hensigstmæssigt.

 

Executive coaching er din personlige ledelsestræning - se mere under Coaching og teambuilding.

Er du til e-learning, hvor du i ro og mag kan koncentrere dig om din egen læring, kan du for kun DKK 300 købe elearningsmodulet "Autentisk Ledelse". Ring og forhør nærmere på 4161 7474. 

 

Ledelse med hjerte og hjerne

Denne lederuddannelse tilbydes p.t. ikke - men læs alligevel her, hvis du er nysgerring....

 

En anderledes uddannelse for kvinder, der ønsker (mere) ledelse, magt og indflydelse

Uddannelsen ”Ledelse med hjerte og hjerne” er til kvinder - og for kvinder - der ønsker at tage (endnu) mere lederskab og har brug for redskaberne hertil. Kursisterne bliver udfordret, personligt coachet og får værdifuld læring og sparring, dermed er det ikke længere den enkelte kvindes egne holdninger eller begrænsninger, der kan afholde kvinden fra at forfølge sit lederpotentiale.
 
Ledelse med hjerte og hjerne information se her
 
Hvorfor kun for kvinder?
Det er uomtvisteligt, at forskellighed, mangfoldighed og diversitet i ledergrupper giver størst mulig dynamik, synergi og innovation - med motiverede og engagerede ledere til følge. Som forbrugere, og dermed kundegrundlaget for hovedparten af virksomheder, udgør kvinder den største andel af beslutningstagere ved indkøb. Jo bedre, man kender sine købere og deres indkøbsmønstre, jo mere effektivt salg.
 
Der er således rigtigt mange fordele ved at få flere kvinder på indflydelsesrige stillinger/poster. Sådan er det dog langt fra i dag: Ifølge Danmarks Statistik udgør andelen af kvinder mellem 14-18 % af samtlige lederstillinger i Danmark (Nordjylland ca. 14 %). Heraf udgør andelen af kvinder i topledelse kun cirka 5 %.
 
Vi har i over 2 år adspurgt og undersøgt, hvorfor kvinder ikke udgør en langt større andel i ledelse, og har konstateret, at de største hindringer ligger i holdninger og overbevisninger hos såvel mænd, som kvinderne selv. Samtidigt er det også alment kendt, at al ledelse starter med individet selv: at sætte sig mål, at tage de til- og fravalg, der skal til for at nå sine mål, og at lægge en strategisk handleplan både for at opnå mål og for at holde en fornuftig work-life-balance.
 
 
Blue Ocean Strategi for kvinder
Uddannelsen ”Ledelse med hjerte og hjerne” udfordrer de kvindelige kursister på deres holdninger og overbevisninger, får dem til at se deres hindringer og muligheder i øjnene, at se en personlig blue ocean strategi, får dem til at tage nogle bevidste valg og sidst, men ikke mindst: af få dem til at udarbejde en proaktiv plan for at nå deres mål.
Dermed mener vi, at vi vil være i stand til at få endnu flere kvinder til at blive ledere – fra bund til top.
 
Topleder som personlig mentor
Hver kursist får en topleder tilknyttet som personlig mentor under hele uddannelsesforløbet, 4 individuelle coachsessioner, en 32 siders personlighedsprofil med ledelselskapitel fra Insights Discovery og eksamineres i en personlig, proaktiv handleplan.
 
Herudover får alle kursister 3 x 2 dages undervisning (internat) og foredrag fra topprofessionelle ledere og konsulenter samt en opfølgningsdag/netværksdag nogle måneder senere.
 

Forhør nærmere - kontakt Laila Christensen på mail lc@coachvision.dk.